Bemutatkozás

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek…”(Zsolt.127,3)

Bemutatkozó sorainkat szeretettel ajánljuk minden kedves óvoda iránt érdeklődő szülőnek.

 A Szent Piroska Katolikus Óvoda csendes, forgalomtól mentes környezetben várja a kisgyermekeket. 6 csoportszobánkban 150 férőhellyel rendelkezünk, csoportjaink vegyes korosztályúak, ahol a szakmailag felkészült óvónők munkáját szakképzett dajkák segítik. Gyermekeink óvodai élete során elősegítjük fejlődésüket, hozzájárulunk egészségük megőrzéséhez jó közérzetükhöz. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek hit- és erkölcsi nevelésére.

            A közösségi nevelés lehetővé teszi a társadalom szempontjából értékes tulajdonságok alakítását. A boldogságot óvodás korban a szeretetteljes légkörrel, a jó érzéssel, a jó társas kapcsolatokkal, a felnőtt biztonságot nyújtó jelenlétével biztosítjuk. Hagyományaink és ünnepeink a közösségi érzelmek alakulásában jelentős szerepet töltenek be.

    A játék a gyermek létszükséglete, legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége, a személyiségfejlesztés eszköze, az eredményes tanulás egyetlen útja. Óvodánkban a nap nagy része játékkal telik, amihez esztétikus, ingerdús környezetet teremtünk. A játékhoz szükséges időt a rugalmas napirenddel biztosítjuk.

      A mese az óvodai zajban a csend szigete, pihentet, szórakoztat. Táplálja a képzeletet, segít az élmények feldolgozásában. Teljes világképet, világmagyarázatot ad, a szociális tanulás páratlan eszköze. Elsődleges forrásaink a magyar népmese és mondókagyűjtemények, a magyar mondavilág. Célunk, hogy gyermekeink érdeklődéssel forduljanak a könyvek felé, kedveljék meg a verset, mesét.

    A rajzolás, mintázás, kézi munka az önkifejezés módjai. Lehetőséget adunk a gyermekeknek arra, hogy gondolataikat, érzelmeiket, problémáikat kifejezzék, feldolgozzák. Ehhez eszközöket biztosítunk. Megismertetjük őket az egyes népi kismesterségek alapjaival, eszközeivel, munkafázisaival. A gyermekek valamennyi alkotását értékként kezeljük.

   A testi képességek fejlesztése az egész nevelésünk rendszerében jelen van.Mozgásra inspiráló, biztonságos, tiszta környezetet, szabad teret, megfelelő időt biztosítunk a természetes és szabad mozgásra. Gondot fordítunk a testtartási hibák megelőzésére és korrekciójára.

   A zenei neveléssel felkeltjük a gyermekek zenei érdeklődését, formáljuk zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat, színessé tesszük érzelemvilágukat. Zenei nevelésünk anyagának nagy részét a népi mondókák és dalosjátékok adják.

    A munkajellegű tevékenységek végzése során a gyermekeket ráébresztjük a munka fontosságára, eredményének megbecsülésére.

     Vas megyében az első Vöröskereszt Bázisóvodaként elhivatottságunk az egészségfejlesztés, a környezettudatos nevelés és az egészség megőrzése területén töretlen, mert tudjuk a legnagyobb kincsünk, a legnagyobb értékünk az egészségünk.

    Alapvető célunk a jövő generációjának felkészítése az egészségtudatos életre, az önkéntességre. Fontos feladatunknak tekintjük a segítségnyújtás igényének kialakítását, az önkéntes tevékenység fejlesztését, a Vöröskeresztes mozgalom alapelveinek és értékeinek népszerűsítését is.

            Óvodánk jelenleg is arra törekszik, hogy a szülőkkel együttműködve a mai kor kihívásaihoz és igényeihez alkalmazkodva, szerető közegben fejlődjenek és nevelkedjenek a kisgyermekeink. Fontos feladat a közösség formálása, az óvoda értékeinek átadása annak érdekében, hogy az óvoda továbbra is szakmailag kiteljesedve, magas színvonalon nevelje a jövő nemzedékét.

HITRE NEVELÉS

A katolikus intézmény küldetése a gyermek felé

  • Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget, szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. Megkeressük gyermekeinkben azokat az értékeket, erősségeket, melyek kibontakoztatásával elősegíthetjük személyiségük sokoldalú fejlődését, amelyek által elérik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
  • Szeretnénk elérni, hogy gyermekeink a teremtett világot Isten ajándékának tekintsék, s azt az ajándékot megillető megbecsüléssel védjék és használják.

Gyermekképünk

  • A teremtett ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
  • Joga van hozzá, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek.
  • Milyennek szeretnénk nevelni gyermekeinket? Gyermekeink szívesen járjanak óvodába, érvényesüljön a játék személyiségfejlesztő hatása, érezzék jól magukat a gyermekközösségben. Bátran, egészséges önbizalommal kommunikáljanak, érzelmeiket legyenek képesek verbálisan és nonverbálisan kifejezni. Ügyesen mozogjanak, szeressék a sportot, a különböző művészeti tevékenységeket. Legyenek kiegyensúlyozottak, boldogok, szépre-jóra nyitottak, érdeklődjenek a természeti-, társadalmi-, esztétikai értékek iránt, tiszteljék szüleiket, a felnőtteket, a hagyományokat, és érdeklődjenek a társaik iránt, készek legyenek a segítségnyújtásra, utasítsák el a negatív magatartási formákat, tudjanak megbocsátani. Váljanak majdan önmaguk felelősségét felismerő és ennek tudatában cselekvő, ambiciózus keresztény felnőtté. Feleljenek meg a társadalom elvárásainak. Lelkiismeretükkel tudjanak nap, mint nap elszámolni. 

Hitre nevelés

A hit Isten ajándéka. A katolikus embereszmény, a katolikus értékrend csakis ez által alakulhat ki gyermekeinkben. Hároméves kortól kezdve a gyermek már képes megcsodálni a dolgokat, érdeklődik, elkezdődhet a vallásos neveléssel párhuzamosan a tanítás is, de ez csak alkalomszerűen, váratlan, spontán adódó vagy tudatosan előidézett helyetekben. A vallásos nevelésnek - melynek vállalása belső késztetésből, hitből, szeretetből fakad a köznevelésnek elvitathatatlan szerepe van. Óvodánk vallási tekintetben elkötelezett, katolikus szellemben neveljük a gyermekeket.

 Óvodánk vallási tekintetben elkötelezett, katolikus szellemben neveljük a gyermekeket, felkészítjük őket a keresztény életre

- megalapozzuk hitéletük gyakorlását,

- keresztény erkölcsi értékrendre nevelünk,

- megismertetjük az évkör főbb eseményeit,

- ráébresztjük a gyermekeket a teremtett világhoz való viszonyra és annak védelmére.

- elősegítjük, hogy életükben meghatározóvá váljon az Isten és emberszeretet, igazság és igazságosság, hazaszeretet,

- megismertetjük a gyermekekkel a vallásos környezetet, hogy legyen módjuk tapasztalatszerzésre, élménygyűjtésre, ezek közös feldolgozására.

Az eszmei háttér kétféle módon épül be hétköznapjainkba: - indirekt módon (versek, mesék, dalok stb.) - direktebb módon (pl. hitoktatás során)

Akiket Isten vezérel, azok Isten gyermekei. ( Róm.8,14)

 

9600 Sárvár
Petőfi Sándor utca 21.
+36 95 320 567
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hasznos információk

Copyright © 2019
Szent Piroska Katolikus Óvoda

Design & CMS by PCDJ.hu